Crescendo en SEPA


Steeds meer banken gaan gebruik maken van SEPA.

Crescendo-BSPM wordt nog niet zo getroffen door SEPA aangelegenheden.
Dit komt doordat wij de verwerking van dagafschriften op ons nemen, en SEPA beĆÆnvloedt primair de zaken direct aangaande betalingsverkeer.
Wij hebben ook geen directe bemoeienis met CLIEOP03/BTL91 etc. bestanden en de verwerking daarvan bij de bank. Dat wordt geregeld door CODA-Financials.
Er is momenteel wel sprake van dat banken hun afschriften kunnen gaan aanpassen naar een nieuw XML formaat.
Hiervoor is een internationale ISO 20022 standaard ontwikkeld die banken kunnen gaan volgen. Momenteel heeft nog geen enkele bank deze standaard in gebruik.
Wij zijn, met de tot nu toe beschikbare informatie, wel al bezig met ontwikkeling voor het kunnen inlezen van deze standaard.
Echter, wij hebben al ontdekt dat er in deze standaard aan de banken ruimte wordt gelaten om hiervan af te wijken.

Zodra er aspecten van SEPA merkbaar worden aan de dagafschriften, en er specifieke functionaliteit wordt gevraagd, zullen wij ons daar z.s.m. mee bezig houden.
Als SEPA georiƫnteerde gegevens zoals Incassant ID/Mandaat ID in het commentaar van de dagafschriftregels verschijnt, dan kunnen we, desgewenst, met bestaande Crescendo-BSPM filtertechnieken op die gegevens reageren.

Formaten van dagafschriften die gewijzigd zijn om rekening te houden met IBAN worden z.s.m. ondersteund door Crescendo-BSPM.
Wij hebben intussen 2 bankformaten die IBAN gebruiken “opgenomen in ons assortiment”:

  • CodaBe2,
  • GMU SEPA

Sommige banken passen hun afschriften aan voor wat betreft het commentaar en/of de transactie (boekings) codes, maar laten ze verder ongemoeid.
In dat geval zal Crescendo de afschriften technisch wel inlezen, maar is er misschien een wijziging nodig in de inrichting van Crescendo om alles weer correct te laten inlezen en boeken. Of dit voor uw bank geldt, kunt u opvragen bij uw bank.

Crescendo is inmiddels zo aangepast dat tegenrekeningnummers in het IBAN formaat worden herkend (in alle bankformaten).
Dit werkt goed vanaf versie 3.0.022.

We ondersteunen het gebruik van IBAN op dit moment op de volgende wijze:
In CODA-Financials zijn 2 velden, waarvan de inhoud kan zijn

  • ACCNO = BBAN of IBAN of LEEG
  • IBAN = IBAN of LEEG

In Crescendo zijn instellingen opgenomen om de vulling van de overeenkomstige velden in Crescendo te vullen

  • ACCNO To ACCNO – True/False
  • IBAN To ACCNO – True/False
  • IBAN To IBAN – True/False

Het Crescendo-BSPM Filterproces vergelijkt binnenkomende bankrekeningnummers met de inhoud van ACCNO en met de inhoud van IBAN.
Het gebruik van deze instellingen is beschreven in het BSPM Help document.

Nadere informatie m.b.t. SEPA ondersteuning kunt u vinden in onze release notes. De meest actuele release notes zijn steeds te vinden op deze website.

Interstaff.nl