Crescendo & SEPA


Laatst bijgewerkt: 12 juli 2013.

In het kader van de invoering van SEPA door de banken, voeren wij werkzaamheden uit aan de volgende dagafschrift formaten:

Bank Formaat
ABN-AMRO MT940 structured
ING MT940 structured
Rabo MT940 structured
ING GMU 2.0 ( = GMU-SEPA ) wordt al ondersteund vanaf versie 3.0.019 van Crescendo-BSPM.

De 3 MT940 structured formaten behoeven in meer of mindere mate aanpassing van de software.
Dat kan veroorzaakt worden door verschuiving van informatie binnen het formaat en/of door een andere wijze van aanbieden.
Zo duiden ABN AMRO en Rabo (ING niet schijnt het) bij storneringen te melden Reverse Credit
(i.p.v. zoals voorheen Debit)

Wij zijn nog op zoek naar een testbestand van ING MT940 structured met storneringen om te bevestigen dat ING dit NIET gaat doen.

Wij achten de impact op de bestaande inrichting van Crescendo-BSPM niet erg zwaar in.
Enkele voorbeelden:
Technisch uitval gaat verdwijnen (Verwinfo A)
Deze transacties moeten dan als stornering in het hoofdformaat worden ingericht. (Stambestand Bank)

Acceptgiro gaat verdwijnen (Verwinfo-C)
De Totaal regel inrichting kan verwijderd worden (Stambestand Bank)
Eventueel kan transactie specifieke inrichting worden aangebracht.
Dit is niet verplicht. (Stambestand Bank)

Wij kennen natuurlijk niet gedetailleerd de inrichting van de Filterregels van iedere klant.
Vanuit ons inzicht echter, verwachten wij weinig noodzakelijke aanpassing van de inrichting van de Filterregels.

Wij verwachten eind juli een nieuwe versie van Crescendo-BSPM uit te brengen waarin naast diverse aanpassingen, ook formaatvertalers zijn opgenomen voor de bovenvermelde formaten.

Formaatvertalers voor overige SEPA georiƫnteerde formaten kunnen, mits tijdig alle noodzakelijke informatie voor handen is, eventueel ook in deze versie worden opgenomen.
Anders wordt dat vanzelfsprekend in een volgende versie van Crescendo-BSPM opgeleverd.

Interstaff.nl