Aanpassingen ING MT940/MT942


Vanaf 1 juli worden de MT940/MT942 formaten aangepast door de ING. De aanpassingen zijn:

  • Vaste headers en footers
  • Standaard IBAN+ISO currencycode in tag 25
  • Nieuwe transactiecode in tag 61
  • Rapportage van ING specifile transactiecodes in tag 61 subveld 9
  • Toevoeging van (extra) codewords in tag 86 (structured)
  • Wijziging inhoud tag 86

Vanaf versie 3.1 is het mogelijk om de ING MT940 formaten in te lezen in Crescendo. Het is afhankelijk van de inrichting van stambestand bankafschrift en filterregels welke aanpassingen er gedaan dienen te worden.
Als de huidige inrichting op BBAN controleert, dan dient dit in ieder geval te worden aangepast naar IBAN (tag 25).

Voor het verwerken van bijvoorbeeld SEPA incasso’s middels Crescendo zijn er nieuwe transactiecodes (tag 61) bijgekomen. Als er gebruik wordt gemaakt van SEPA incasso en aparte transactiecodes voor het verwerken van incasso’s dan dient het stambestand bankafschrift te worden aangepast. Dit zal ook gelden voor SEPA excasso’s.
Als middels de tekst uit het commentaar (tag 86) gebruikt maakt van sub transactietypes en de bank wijzigt de tekst, dan dient dit te worden aangepast.
Maar als dit niet het geval is, of de bank wijzigt de tekst niet, dan dient er hiervoor niets te worden aangepast.

Daarnaast is het nog afhankelijk van hoe er gefilterd wordt. Blijft de tekst in het commentaar waarop gezocht wordt gelijk, dan is er niets aan de hand. Wijzigt dit, dan zullen de filterregels moeten worden aangepast.

Zoals wordt aangegeven is het antwoord niet zo makkelijk te geven. Het beste is om zelf eens de filters en de stambestanden inhoudelijk te (laten) bekijken, om in te schatten of het veel consequenties zal hebben.

Interstaff.nl