Document Manager


De Document Manager stelt u in de gelegenheid om Documenten in de Crescendo tabellen te bekijken en binnen bepaalde grenzen, de gegevens te wijzigen.
Documentregels in de Crescendo tabel kunt u opsplitsen in meerdere regels en daarbij de verschillende bedragen naar meerdere rekeningcodes boeken. Het systeem ervoor zorgen dat het saldo van de nieuw gecreëerde Documentregels gelijk is aan het bedrag van de oorspronkelijke Documentregel.

Documentregels kunt u handmatig selecteren om daarmee aflettervoorstellen te creëren die vanuit de Document Manager naar CODA Financials geboekt kunnen worden. Aflettervoorstellen kunnen worden opgebouwd uit:

  • Documentregels alleen uit CODA Financials.
  • Documentregels alleen uit Crescendo.
  • Documentregels uit CODA Financials en uit Crescendo in een “n-m aflettermodel”.

Afhankelijk van door u gekozen instellingen is het mogelijk over een automatisch boekingsproces zonder gebruikersinterventie te beschikken.

Gedurende en na het boekproces zal alle aan het document gerelateerde informatie die in de Crescendo tabellen aanwezig is in CODA Financials worden verwerkt.