BSPM


Crescendo Bank Statement Posting & Matching (BSPM) is een standaard applicatie die is gebaseerd op het Crescendo platform. De Crescendo-BSPM applicatie converteert elektronische bankafschriften naar CODA Financials documenten.Detailinformatie voor een bepaald bankrekeningafschrift kan automatisch met dat afschrift worden samengevoegd.
Crescendo-BSPM ondersteunt de CODA Financials gebruiker bij de verwerking van bankafschriften met stambestanden en Filter rules. Aangestuurd door stambestanden en Filter rules zal Crescendo-BSPM het bankafschrift completeren met boekingsgegevens en zal het de bijbehorende (open) posten direct uit de CODA Financials database selecteren. De resulterende boekingen en aflettervoorstellen kunt u daarna beoordelen en middels het automatische BSPM-proces, of handmatig voor transacties waar het automatische proces niet het gewenste resultaat heeft geboden, modificeren.
Hierna wordt het afschrift definitief geboekt en afgeletterd in CODA Financials.

Natuurlijk kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van het zogenaamde “Opvolgingsdocument” wanneer u het wenselijk acht de bankafschriften al te boeken naar CODA Financials voordat alle gewenste aflettervoorstellen zijn geformeerd.
In dat geval zullen bankafschriftregels, waarvoor wel gezocht moet worden naar bijbehorende open posten maar waarvoor er nog geen zijn gevonden, automatisch worden gedupliceerd naar een nieuw Document (het Opvolgingsdocument). Om het geheel compleet te maken worden voor de correcte boekhoudkundige verwerking de benodigde tegenboekingen en afletteringen gegenereerd.